Privacy- en cookieverklaring

VERKOOP- EN ADVIESCENTRUM ARCHIBOLD BECKERS
Zaakvoerder (CEO): Johannes Werner Tertsch Westonstraat 26, 1976 BH IJmuiden

Hierna genoemd: de Uitgever

De Uitgever van deze website (https://archiboldbeckers.nl) neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij houden ons strikt aan de regels van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden op de website https://archiboldbeckers.nl alleen verzameld voor zover technisch noodzakelijk. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden verkocht of anderszins aan derden worden bekendgemaakt.

SSL- OF TLS-CODERING
De website https://archiboldbeckers.nl gebruikt om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld vragen, die u naar ons stuurt een SSL of TLS-codering. U herkent een gecodeerde verbinding doordat de adresregel van de browser van ‘http:// naar https:// wisselt en aan het vergrendelingspictogram in uw browserbalk. Wanneer de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons heeft verstrekt, niet door derden gelezen worden.

De volgende uitleg geeft u een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welke gegevens voor welk doel worden verzameld.

Geautomatiseerde gegevensverwerking door https://archiboldbeckers.nl
De Uitgever verzamelt en slaat automatisch informatie op in zijn serverlogbestanden die uw browser naar ons verzendt.

Dit zijn:
Browsertype / -versie
Gebruikt besturingssysteem
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het serververzoek
Referrer URL
IP-adres

De grondslag voor de gegevensverwerking is AVG, Art. 6 lid 1 sub. f die de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van een contract of contractuele maatregelen toestaat.

De opslag van deze gegevens gebeurt om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om een geval van misbruik te verduidelijken. Als gegevens moeten worden bewaard om bewijsredenen, worden deze uitgesloten van de verwijdering totdat het incident definitief is opgehelderd. De bovenstaande gegevens kunnen door De Uitgever niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd, de gegevens worden na 90 dagen van de server verwijderd.

COOKIES
GEBRUIK VAN COOKIES EN HET VERWIJDEREN VAN COOKIES
De website https://archiboldbeckers.nl maakt gebruik van ‘cookies’. Deze cookies worden enkel gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven ook informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website https://archiboldbeckers.nl geen cookies ontvangt.

Via de browserinstellingen op uw eigen computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop u dit kunt veranderen verschilt per internetbrowser, raadpleeg indien nodig de ‘helpfunctie’ van uw internetbrowser. De grondslag voor de gegevensverwerking is AVG, Art. 6 lid 1 sub. f.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
De Uitgever neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Uitgever) tussen zit.

SOCIALE MEDIA
FACEBOOK-PLUG-IN (LIKE & SHARE-BUTTON)
De website https://archiboldbeckers.nl maakt gebruik van het sociale netwerk Facebook. De Facebook-plug-in herkent u aan het Facebooklogo op onze website. Het gebruik van de deze plug-in gebeurt vanuit het belang van een zo breed mogelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is een rechtmatig belang op grond van AVG Art. 6 lid 1 sub. f.

Wanneer u de website https://archiboldbeckers.nl bezoekt, dan wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebookserver gemaakt. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezocht heeft. Wanneer u het Facebooklogo aanklikt terwijl u ingelogd bent op uw Facebookaccount, dan kunt u in uw Facebookprofiel linken naar onze webpagina’s. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. We wijzen u erop dat de Uitgever van deze website geen kennis heeft van de inhoud van de overgedragen gegevens, noch van het gebruik ervan door Facebook. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Indien u wenst dat Facebook uw bezoek aan de website https://archiboldbeckers.nl niet kan toewijzen aan uw Facebookaccount, gelieve dan uit te loggen bij uw Facebookaccount.

PLUG-INS EN TOOLS
YOUTUBE
De website https://archiboldbeckers.nl gebruikt een plug-in van de door Google beheerde website YouTube. Wanneer u de pagina bezoekt die uitgerust is met een YouTube-plug-in, dan wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTubeserver meegedeeld welke van onze webpagina’s u bezocht heeft.

Wanneer u ingelogd bent bij uw YouTube-account, dan maakt u het voor YouTube mogelijk om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel toe te wijzen. Dit kunt u verhinderen indien u uitlogt bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube gebeurt vanuit het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is een rechtmatig belang op grond van AVG Art. 6 lid 1 sub. f.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

GOOGLE WEB FONTS
De website https://archiboldbeckers.nl gebruikt voor een uniforme weergave van lettertypes zogenaamde Web Fonts. Deze worden aangeboden door Google. Zodra u een pagina van deze website https://archiboldbeckers.nl oproept, dan laadt uw browser het vereiste web fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor maakt de door u gebruikte browser verbinding met een server van Google. Hierdoor registreert Google dat via uw IP-adres onze website opgeroepen werd. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het kader van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is een rechtmatig belang conform AVG Art. 6 lid 1 sub. f.

Verdere informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

GOOGLE DOUBLECLICK / MARKETING PLATFORM
De website https://archiboldbeckers.nl maakt van DoubleClick Digital Marketing (DDM), één van de advertentieplatformen van Google. DoubleClick maakt het mogelijk meerdere kanalen tegelijk te creëren, te managen en te analyseren. Sinds juli 2018 gaat Double Click door onder de verzamelnaam Google Marketing Platform.

De Uitgever gebruikt het Google Marketing Platform om beter te begrijpen hoe gebruikers zich bezig houden met onze website en diensten door informatie te verzamelen zoals hoe vaak gebruikers de website bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken en welke andere websites ze hebben bekeken voorafgaand aan hun bezoek aan onze website. We zullen geen verdere derde partij helpen of toestaan om informatie aan Google door te geven die Google zou kunnen gebruiken of herkennen als persoonlijke identificeerbare informatie. De informatie verzameld door de cookie met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP- adres) zal worden doorgegeven aan en opgeslagen door Google op hun servers.

Google en de Uitgever gebruiken de verzamelde gegevens om het gebruik van de websites bij te houden en te onderzoeken, om rapporten te maken over de activiteiten ervan en om ze te delen met andere Googlediensten zonder individuele gebruikers te identificeren. We kunnen de verzamelde gegevens gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te leveren en om campagnes te maken om een bepaald publiek te bereiken die wij relevant achten voor ons aanbod in het advertentienetwerk van Google. Google kan deze informatie ook doorsturen naar derden waar dit wettelijk verplicht is, of indien dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres dat door Google Analytics via uw browser wordt verzonden niet koppelen aan andere informatie die Google bewaart. Google’s mogelijkheid om informatie over uw bezoeken op de websites verzameld door Google Analytics te gebruiken en te delen wordt beperkt door de Google Analytics Gebruiksvoorwaarden en de Google Privacyverklaring. De grondslag voor de gegevensverwerking is AVG, Art. 6 lid 1 sub. f

VERZAMELEN EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Persoonlijke informatie is alle informatie die wordt gebruikt om uw persoon te identificeren en die naar u kan worden herleid – zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De Uitgever verzamelt, gebruikt en draagt uw persoonlijke gegevens alleen over als dit wettelijk verplicht of toegestaan is of als u instemt met het delen van gegevens.

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website https://archiboldbeckers.nl verwerken:

IP-adres
naam, voornaam
telefoonnummer
e-mailadres
Datum en tijdstip van de afspraak
Overige persoonsgegevens / algemene gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie per E-Mail, Agenda en/of telefonisch contact. Het gebruik van de persoonsgegevens gebeurt op de grondslag voor de gegevensverwerking rechtmatig belang AVG, Art. 6 lid 1 sub. f.

CONTACTFORMULIER OF HET AFSPRAKENFORMULIER
De Uitgever gebruikt de gegevens die u via het contactformulier of het afsprakenformulier ter beschikking stelt uitsluitend om uw bericht in behandeling te nemen en te beantwoorden. De verwerking van de gegevens in het contactformulier vindt daarom plaats uitsluitend op basis van uw instemming (AVG Art. 6 lid 1 sub. a). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele communicatie per e-mail naar ons. De wettigheid van de gegevensverwerkingen verricht tot de herroeping blijft onaangetast door de terugtrekking.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
De Uitgever bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens vanuit het afsprakenformulier worden na zes maanden verwijderd.

Als u er van overtuigd bent dat de Uitgever zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, neem dan contact met op via security@worldbeddingsystems.com.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, OVERDRAGEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen, of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Uitgever en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar security@worldbeddingsystems.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of onherkenbaar te maken.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar op ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. De Uitgever wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons

UW RECHTEN
U heeft op elk moment het recht op informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen, hun oorsprong en ontvanger, evenals het doel van de opslag. Informatie over de opgeslagen gegevens wordt verstrekt door Verkoop- en Adviescentrum Archibold Beckers, Westonstraat 26, 1976 BH IJmuiden, Nederland.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
De Uitgever neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@worldbeddingsystems.com

VERDERE INFORMATIE
Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen we op elk moment uw antwoord zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen heeft die niet kunnen worden beantwoord door dit privacy beleid of als u meer diepgaande informatie wilt, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen:

Verkoop- en Adviescentrum
Archibold Beckers
Westonstraat 26
1976 BH IJmuiden
Nederland

security@worldbeddingsystem.com