Informatie bij het verstrekken van persoonsgegevens

VERKOOP- EN ADVIESCENTRUM ARCHIBOLD BECKERS

Eigenaar: Hans Tertsch, Westonstraat 26, 1976 BH IJmuiden.

Graag informeren wij u vooraf over dat wat wij met uw gegevens gaan doen.

Uw persoonlijke gegevens blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen – met name fiscale en commerciële bewaartermijnen – blijven onaangetast.

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken, op gegevensoverdraagbaarheid en om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt ook verzoeken om correctie, verwijdering en, onder bepaalde omstandigheden, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer details, zie onze privacyverklaring

In tegenstelling totdat wat u op vele andere websites ziet, bent u bij ons niet verplicht in te stemmen met ons privacybeleid. Dat is ook helemaal niet nodig, want u verstrekt vrijwillig uw gegevens. Meer informatie over de wettelijke basis vind u in de AVG artikel 13.