Gegevensbeschermingsinformatie

VERKOOP- EN ADVIESCENTRUM ARCHIBOLD BECKERS
Zaakvoerder (CEO): Johannes Werner Tertsch Westonstraat 26, 1976 BH IJmuiden

 

In het geval van het eerste contact zijn wij volgens de AVG artikel 13 verplicht om u de volgende verplichte informatie over gegevensbescherming te verstrekken:

Als u contact met ons opneemt, verwerken wij alleen uw persoonsgegevens;

  • als er een gerechtvaardigd belang is bij de verwerking (AVG art. 6 par. 1 lit. f),
  • u hebt ingestemd met gegevensverwerking (AVG art. 6 par. 1 lit. a),
  • de verwerking is noodzakelijk voor het initiëren, rechtvaardigen, inhoudelijk vormgeven of wijzigen van een rechtsverhouding tussen u en mij. (AVG art. 6 lid 1 lit. b)
  • een andere rechtsnorm staat de verwerking toe.

 

Uw persoonlijke gegevens blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen – met name fiscale en commerciële bewaartermijnen – blijven onaangetast.

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken, op gegevensoverdraagbaarheid en om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt ook verzoeken om correctie, verwijdering en, onder bepaalde omstandigheden, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer details, zie ons privacybeleid.